Aktuality

Co se děje v ZŠ a MŠ Měník


ZOO

ZOO

S písničkou a hravě nejen o dopravě

S písničkou a hravě nejen o dopravě

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Divadelní představení

Divadelní představení

Vítání občánků

Vítání občánků

Vánoce

Vánoce

Zámek Choltice

Zámek Choltice

Výstava Lego

Výstava Lego

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru

Lehkoatletické přebory

Lehkoatletické přebory

Sběr papíru

Vyhodnocení sběru starého papíru.

Sbě papíru

Vyhodnocení sběru starého papíru.